Wydawca treści Wydawca treści

Biwakowanie

Czy mogę rozpalić ognisko w lesie, czy mogę zebrać leżący w lesie chrust, czy mogę rozbić w lesie namiot - odpowiedzi na te i inne pytania.

Czy mogę rozpalić ognisko w lesie?

Zgodnie z artykułem 30 Ustawy o lasach na terenach leśnych, śródleśnych oraz w odległości do 100 metrów od granicy lasu nie wolno rozniecać ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego. Stałe miejsca, gdzie wolno rozpalać ogniska wyznacza nadleśniczy poprzez „techniczne zagospodarowanie lasu w celach turystyczno-wypoczynkowych": np. przy miejscach biwakowania, obiektach turystycznych i edukacyjnych, stanicach turystycznych i harcerskich. Stałe miejsca są naniesione na mapy, którymi posługują się osoby monitorujące zagrożenie pożarowe lasu.

Nadleśniczy może wydać także czasowe, pisemne  pozwolenie na rozpalenie ogniska. Określa wtedy dokładne miejsce rozpalenia ogniska, sposób jego zabezpieczenia i osobę odpowiedzialną. Nie można zatem samowolnie rozpalać ogniska w lesie i jego pobliżu, np. nad jeziorem czy rzeką.

Jak znaleźć miejsce na ognisko?

Aby znaleźć miejsce na ognisko, najlepiej skorzystać z bazy turystycznej przygotowanej przez każde nadleśnictwo. Informacje o bazie i miejscach wyznaczonych na rozpalanie ognisk można zdobyć korzystając ze strony internetowej nadleśnictwa lub po prostu kontaktując się telefonicznie lub osobiście z pracownikami nadleśnictwa.

To najlepszy sposób na bezpieczne i zgodne z prawem zorganizowanie ogniska. Naturalnie można korzystać także z oferty ośrodków wypoczynkowych i kwater agroturystycznych, które mają już wyznaczone stałe miejsca palenia ognisk na terenach leśnych.

Jak zabezpieczyć ognisko?

Sposób zabezpieczenia ogniska określa nadleśniczy, wydając pisemną zgodę na jego rozpalenie. Najczęściej polega to na usunięciu ściółki leśnej i na odsłonięciu pasa gleby mineralnej wokół ogniska. Można dodatkowo obłożyć ognisko kamieniami, co zapobiega rozsunięciu się palonego materiału. Nie można go rozpalać bliżej niż 6 metrów od stojących drzew, a wysokość płomienia nie może przekraczać 2 metrów. Przy ognisku należy mieć sprzęt do natychmiastowego ugaszenia ognia oraz sprawny środek łączności. Po wypaleniu się ogniska należy je dokładnie zalać wodą i zasypać piaskiem oraz sprawdzić czy nie ma nadal tlących się głowni.

Czy mogę zebrać na ognisko leżący w lesie chrust?

Każde drewno pochodzące z lasu podlega ewidencji i zasadom sprzedaży ustalonym w nadleśnictwie zarządzeniem nadleśniczego. Nie można samodzielnie zbierać chrustu czy gałęzi na ognisko. Jest to wykroczenie. Nie warto narażać się na kłopoty. Należy zwrócić się do właściwego terytorialnie leśniczego, który ustali zasady zaopatrzenia się w drewno niezbędne do przygotowania ogniska.

Czy mogę rozbić w lesie namiot?

Biwakowanie w lesie jest możliwe w miejscach wyznaczonych, a poza nimi jest prawnie zabronione. Rozbicie namiotu bez zezwolenia naraża nas na wiele niebezpieczeństw oraz na karę przewidzianą w kodeksie wykroczeń. Aby rozbić namiot w lesie należy skorzystać z bazy turystycznej, a informacje na jej temat znajdziecie w każdym nadleśnictwie. Warto także zaplanować sobie biwak wcześniej korzystając z portalu stworzonego dla turystów przez leśników: www.czaswlas.pl. Oprócz informacji na temat ognisk znajdziecie tam wszystko, czego potrzebuje w praktyce leśny turysta. Klikajcie po wiedzę!


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zamknięcie drogi

„Jedno dziecko Jedno drzewo” – nowa lokalizacja

Przywrócony przyrodzie teren po zrekultywowanym wysypisku śmieci na obrzeżach miasta Człuchów wydawał się idealnym miejscem na naszą akcję „Jedno dziecko- jedno drzewo”, którą prowadzimy wspólnie z Miastem Człuchów. Po 2 latach okazało się, że mimo starań wymagające dęby nie przyjmują się i zamierają.

Sukcesu nie zapewnił nam nawet zakup dużych drzewek z bryłą ziemi wyhodowanych w jedynej w Polsce Szkółce Zadrzewieniowej Lasów Państwowych zlokalizowanej w Nadleśnictwie Jastrowie, która na przygotowaniu tego typu sadzonek zna się jak nikt inny.

Przez cały czas od posadzenia te maluchy były nękane przez sarny, które uwielbiają teren wysypiska ze względu na soczystą trawę, niestety uwielbiają też młode pędy dębów. Podczas wędrówek po lesie, w wielu miejscach naszych lasów napotkacie ogrodzenia, w nich właśnie rosną dęby. Drzewka te bez ogrodzenia nie mają szans urosnąć w naszych lasach, stąd i w tym miejscu muszą być ogrodzone. W suche lato nasz samochód gaśniczy kilkanaście razy przywoził wodę by podlać tę nietypową dla leśnika, ale jakże ważną dla naszego lokalnego społeczeństwa uprawę.

Jesienią ubiegłego roku po zinwentaryzowaniu szkód przygotowaliśmy miejsca na nowe drzewka dodatkowo dowożąc specjalną ziemię z naszej szkółki leśnej, usunęliśmy trawę na powierzchni metra kwadratowego dla każdej sadzonki tak by nie zabierała im wilgoci. Nie dawało nam spokoju dlaczego mimo tylu starań, drzewka nie rosną. Nadleśniczy podjął decyzję o przewierceniu gruntu w miejscach sadzenia specjalnym świdrem glebowym. Decyzja okazała się trafna, w każdym miejscu po kilkudziesięciu centymetrach gleby natrafiliśmy na gruz betonowy. Tej warstwy gruzu nie udało się przebić. Wszystko  to co jest w glebie na terenie byłego wysypiska nie służy naszym dębom, a przecież mają upamiętniać narodziny dziecka, dlatego tak ważne jest dla nas, aby miały jak najlepsze warunki do życia.

Po wielu rozmowach postanowiliśmy zmienić lokalizacje tej powierzchni tak, aby to co wspólnie sadzimy miało dogodne warunki do wzrostu i rozwoju. Uznaliśmy, że przeznaczymy na to grunt rolny w pobliżu Człuchowa, który jest naszą własnością. W nowym miejscu drzewa zostaną otoczone najlepszą opieką leśników, uprawa zostanie starannie przygotowana i ogrodzona.

Przygotowaliśmy już specjalne zanumerowane paliki, dzięki którym każdy zlokalizuje swoje drzewko, w pobliżu znajdzie się miejsce postoju dla aut i tablice informacyjne. Wszystkich, którzy brali udział w akcji „Jedno dziecko- jedno drzewo” poprosimy jeszcze raz by posadzili drzewko ze swoimi pociechami. Dęby, które przetrwały w pierwotnej lokalizacji zostaną przez nas przeniesione. Szczegółowe informacje dotyczące nowej lokalizacji oraz data uroczystego otwarcia połączonego z sadzeniem zostanie przekazana w bieżącym roku. Sadzenie odbędzie się wiosną 2023 roku.