Hodowla lasu

Hodować znaczy zaczynać od początku

Ochrona lasu

Ochrona lasu to niełatwe ale satysfakcjonjące zadanie

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to ciągłe pytanie - którym drzewom poprawić warunki socjalne?

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Wspólne inwestycje

Wspólne inwestycje

Wspólne inwestycje lokalnych samorządów z Lasami Państwowymi.

W ramach szeroko zakrojonej współpracy pomiędzy Nadleśnictwem Człuchów i lokalnymi samorządami, w 2021 roku realizowane były dwa zadania inwestycyjne polegające na modernizacji i przebudowie dróg gminnych.

Pierwsza inwestycja realizowana była przez Gminę Człuchów dotyczy – „Przebudowy drogi gminnej nr 236030G w Biskupnicy” – na odcinku 0,26 km (fot.1).

Druga inwestycja realizowana była przez Miasto i Gminę Debrzno dotyczy – „Modernizacji drogi gminnej w Pędziszewie” – na odcinku 0,47 km (fot.2).

Nadleśnictwo Człuchów jako współinwestor pokryło część kosztów związanych z tymi inwestycjami, a była to kwota ok. 100 tys. zł.

Realizacja obu zadań znacząco wpłyneła na poprawę stanu technicznego dróg oraz polepszła komfort jazdy dla ich użytkowników. Dodatkowo ułatwiła dojazd służb ratowniczo-gaśniczych w przypadku wystąpienia pożaru w pobliskich lasach oraz poprawiła organizację prac związanych z gospodarką leśną i wywozem drewna z lasu.

 
Te inwestycje to kolejny przykład dobrej współpracy leśników z lokalnymi władzami.

Dziękujemy za współpracę!