Lasy nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa Człuchów

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Wspólne inwestycje

Wspólne inwestycje

Wspólne inwestycje lokalnych samorządów z Lasami Państwowymi.

W ramach szeroko zakrojonej współpracy pomiędzy Nadleśnictwem Człuchów i lokalnymi samorządami, w 2021 roku realizowane są dwa zadania inwestycyjne polegające na modernizacji i przebudowie dróg gminnych.

Pierwsza inwestycja realizowana przez Gminę Człuchów dotyczy – „Przebudowy drogi gminnej nr 236030G w Biskupnicy” – na odcinku 0,26 km (fot.1).

Druga inwestycja realizowana przez Miasto i Gminę Debrzno dotyczy – „Modernizacji drogi gminnej w Pędziszewie” – na odcinku 0,47 km (fot.2).

Nadleśnictwo Człuchów jako współinwestor zobowiązało się do pokrycia części kosztów związanych z tymi inwestycjami, a jest to kwota ok. 100 tys. zł.

Realizacja obu zadań znacznie wpłynie na poprawę stanu technicznego dróg oraz polepszy komfort jazdy dla ich użytkowników. Dodatkowo ułatwi dojazd służb ratowniczo-gaśniczych w przypadku wystąpienia pożaru w pobliskich lasach oraz poprawi organizację prac związanych z gospodarką leśną i wywozem drewna z lasu.

 
Zakończenie prac planowane jest na koniec bieżącego roku.
Te inwestycje to kolejny przykład dobrej współpracy leśników z lokalnymi władzami.

Dziękujemy za współpracę!