Wydawca treści Wydawca treści

Jak chronimy lasy

Ochrona lasu to niełatwe ale satysfakcjonjące zadanie

 

Lasy Nadleśnictwa Człuchów wg potencjalnego zagrożenia lasów w Polsce położone są w I strefie zagrożenia.

Znaczna część nadleśnictwa charakteryzuje się obecnością litych i słabo urozmaiconych pod względem składu gatunkowego drzewostanów, w znacznej części położonych na gruntach porolnych, które szczególnie zagrożone są ze strony szkodników owadzich i grzybów patogenicznych.

Kolejnym problemem z jakim boryka się nadleśnictwo są szkody od zwierzyny. Co roku nadleśnictwo stosuje szereg metod w celu ograniczenia szkód, np. grodzenia, repelenty, rysakowanie i wykładanie drzew zgryzowych. Bardzo ważnym elementem jest również prawidłowo prowadzona gospodarka łowiecka.

Silne wiatry, obfite opady śniegu, wczesne i późne przymrozki oraz okresowe susze to najczęstsze zagrożenia abiotyczne, na które narażone są lasy na terenie Nadleśnictwa Człuchów.

Pomimo, że Polska od kilku lat zmienia sposób gospodarowania odpadami, to w dalszym ciągu lasy nadleśnictwa są mocno zaśmiecane, a Lasy Państwowe ponoszą ogromne koszty na oczyszczanie terenów oraz zagospodarowanie odpadów.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

„Jedno dziecko Jedno drzewo” – nowa lokalizacja

„Jedno dziecko Jedno drzewo” – nowa lokalizacja

Przywrócony przyrodzie teren po zrekultywowanym wysypisku śmieci na obrzeżach miasta Człuchów wydawał się idealnym miejscem na naszą akcję „Jedno dziecko- jedno drzewo”, którą prowadzimy wspólnie z Miastem Człuchów. Po 2 latach okazało się, że mimo starań wymagające dęby nie przyjmują się i zamierają.

Sukcesu nie zapewnił nam nawet zakup dużych drzewek z bryłą ziemi wyhodowanych w jedynej w Polsce Szkółce Zadrzewieniowej Lasów Państwowych zlokalizowanej w Nadleśnictwie Jastrowie, która na przygotowaniu tego typu sadzonek zna się jak nikt inny.

Przez cały czas od posadzenia te maluchy były nękane przez sarny, które uwielbiają teren wysypiska ze względu na soczystą trawę, niestety uwielbiają też młode pędy dębów. Podczas wędrówek po lesie, w wielu miejscach naszych lasów napotkacie ogrodzenia, w nich właśnie rosną dęby. Drzewka te bez ogrodzenia nie mają szans urosnąć w naszych lasach, stąd i w tym miejscu muszą być ogrodzone. W suche lato nasz samochód gaśniczy kilkanaście razy przywoził wodę by podlać tę nietypową dla leśnika, ale jakże ważną dla naszego lokalnego społeczeństwa uprawę.

Jesienią ubiegłego roku po zinwentaryzowaniu szkód przygotowaliśmy miejsca na nowe drzewka dodatkowo dowożąc specjalną ziemię z naszej szkółki leśnej, usunęliśmy trawę na powierzchni metra kwadratowego dla każdej sadzonki tak by nie zabierała im wilgoci. Nie dawało nam spokoju dlaczego mimo tylu starań, drzewka nie rosną. Nadleśniczy podjął decyzję o przewierceniu gruntu w miejscach sadzenia specjalnym świdrem glebowym. Decyzja okazała się trafna, w każdym miejscu po kilkudziesięciu centymetrach gleby natrafiliśmy na gruz betonowy. Tej warstwy gruzu nie udało się przebić. Wszystko  to co jest w glebie na terenie byłego wysypiska nie służy naszym dębom, a przecież mają upamiętniać narodziny dziecka, dlatego tak ważne jest dla nas, aby miały jak najlepsze warunki do życia.

Po wielu rozmowach postanowiliśmy zmienić lokalizacje tej powierzchni tak, aby to co wspólnie sadzimy miało dogodne warunki do wzrostu i rozwoju. Uznaliśmy, że przeznaczymy na to grunt rolny w pobliżu Człuchowa, który jest naszą własnością. W nowym miejscu drzewa zostaną otoczone najlepszą opieką leśników, uprawa zostanie starannie przygotowana i ogrodzona.

Przygotowaliśmy już specjalne zanumerowane paliki, dzięki którym każdy zlokalizuje swoje drzewko, w pobliżu znajdzie się miejsce postoju dla aut i tablice informacyjne. Wszystkich, którzy brali udział w akcji „Jedno dziecko- jedno drzewo” poprosimy jeszcze raz by posadzili drzewko ze swoimi pociechami. Dęby, które przetrwały w pierwotnej lokalizacji zostaną przez nas przeniesione. Szczegółowe informacje dotyczące nowej lokalizacji oraz data uroczystego otwarcia połączonego z sadzeniem zostanie przekazana w bieżącym roku. Sadzenie odbędzie się wiosną 2023 roku.