Wydawca treści Wydawca treści

NATURA 2000

Na gruntach Nadleśnictwa Człuchów występują:

 1. 4 obszary specjalnej ochrony siedlisk:
 • „Czerwona Woda Pod Babilonem” o powierzchni na terenie nadleśnictwa 548,18 ha. Utworzony w celu ochrony 9 rodzajów siedlisk, 2 gatunków ssaków, 1 gatunku bezkręgowca oraz 1 gatunku rośliny.
 • „Dolina Brdy i Chociny” o powierzchni na terenie nadleśnictwa 4,85 ha.  Utworzony w celu ochrony 8 rodzajów siedlisk, 2 gatunków ssaków oraz 2 gatunków bezkręgowców.
 • „Duży Okoń” o powierzchni na terenie nadleśnictwa 8,47 ha.  Utworzony w celu ochrony 2 rodzajów siedlisk oraz 1 gatunku rośliny.
 • „Dolina Szczyry” o powierzchni na terenie nadleśnictwa 140,03 ha. Utworzony w celu ochrony 4 rodzajów siedlisk, 1 gatunku ssaka oraz 3 gatunków bezkręgowców.
 1. Obszar specjalnej ochrony ptaków:
 • Wielki Sandr Brdy” o powierzchni na terenie nadleśnictwa 21,64 ha.  Utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących gatunków ptaków, utrzymania i zagospodarowania ich naturalnych siedlisk zgodnie z wymogami ekologicznymi i w niepogorszonym stanie.

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Lasy nadleśnictwa

Lasy nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa Człuchów

Podział na grupy lasu i kategorie ochronności przedstawia się następująco:

1.    Lasy ochronne – razem – 4 875,05 ha, w tym:

 • Lasy glebochronne – 278,47 ha,
 • Lasy glebochronne, wodochronne – 192,63 ha,
 • Lasy wodochronne – 4 272,81 ha,
 • Lasy położone na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych, wodochronne - 1,24 ha,
 • Lasy stanowiące drzewostany nasienne, wodochronne – 51,23 ha,
 • Lasy położone na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych – 331,22 ha,
 • Lasy położone na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych, stanowiące drzewostany nasienne – 21,75 ha,
 • Rezerwaty – 6,21 ha.

2.    Lasy gospodarcze – 15 859,57 ha.