Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Miejsca i obiekty

 

Na terenie Nadleśnictwa Człuchów znajdują się następujące obiekty udostępnione do turystyki i rekreacji:

I. Wiata edukacyjna w Gozdnicy – zasady jej udostępnienia na cele rekreacyjne znajdują się w zakładce EDUKACJA -> OFERTA EDUKACYJNA.
II. Miejsca biwakowe:
1. Leśnictwo Biernatka, oddział 37 g – nad jeziorem Olszanowskim dużym.
2. Leśnictwo Polnica, oddział 70 i – nad jeziorem Gostudno.
3. Inne miejsca – za zgodą Nadleśniczego.
III. Miejsca obozowe dla harcerzy:
1. Leśnictwo Biernatka, oddział 65 a,b,c,d – nad jeziorem Olszanowskim Dużym.
2. Leśnictwo Polnica, oddział 69 i, j – nad jeziorem Gostudno.
3. Leśnictwo Jeziorno, oddział 6g – nad jeziorem Bardze.
IV. Miejsca postoju pojazdów:
1. Leśnictwo Biernatka, oddział 67 a.
2. Leśnictwo Biernatka, oddział 82 a.
3. Leśnictwo Bińcze, oddział 249 a.
4. Leśnictwo Stołczno, oddział 15 c.
5. Leśnictwo Jaromierz, oddział 85 f.
6. Leśnictwo Polnica, oddział 12 d.
7. Leśnictwo Jeziorno, oddział 6 a, 7 a.
8. Leśnictwo Jeziorno, oddział 81 a.
9. Leśnictwo Leszczenica, oddział 128 d.
10. Leśnictwo Leszczenica, oddział 132 c.
11. Leśnictwo Leszczenica, oddział 158 b.
12. Leśnictwo Człuchów, oddział 289 i.


Jak zarezerwować miejsce biwakowe lub miejsce obozowe w Nadleśnictwie Człuchów?
1. W pierwszej kolejności należy zapoznać się z „Regulaminem korzystania z obiektów turystycznych”, dostępnym na dole tej strony.
2. Należy skontaktować się z osobą zajmującą się turystyką w Nadleśnictwie Człuchów celem omówienia dostępności obiektu. Można zrobić to telefonicznie pod numerem telefonu +48 607-953-344 lub poprzez e-mail: k.bartosiewicz2@szczecinek.lasy.gov.pl
3. Po uzgodnieniu terminu należy wypełnić „Wniosek o udostępnienie miejsca biwakowego lub obozowego”, dostępny do pobrania na dole tej strony.
4. Wypełniony i podpisany wniosek należy dostarczyć do biura Nadleśnictwa Człuchów przed planowanym pobytem. Forma dostarczenia wniosku: tradycyjna lub elektroniczna (skan wysłany na adres e-mail: czluchow@szczecinek.lasy.gov.pl)
5. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Nadleśniczego, osoba zajmująca się turystycznym udostępnieniem lasu skontaktuje się z wnioskodawcą celem dopełnienia formalności związanych z udostepnieniem obiektu.


Uwaga! Udostępnienie miejsc biwakowania jest odpłatne. Opłaty przedstawia poniższy cennik:

1. Za biwakowanie:
a. Osoba dorosła - 4,00 zł
b. Dzieci (7-17 lat) – 2,00 zł
c. Dzieci do lat 7, osoby niepełnosprawne – opłat nie pobiera się
2. Za parkowanie:
a. Samochód osobowy – 6,00 zł
b. Przyczepa kempingowa – 10,00 zł

Opłaty wymienione powyżej pobiera się za każdy rozpoczęty dzień.

Tereny leśne poza swym naturalnym pięknem mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia stąd prosimy o zapoznanie się z listą zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia osób przebywających na powierzchniach leśnych, w miejscach udostępnionych dla edukacji leśnej, rekreacji i turystyki dostępną do pobrania poniżej: