Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przyrody - obszary chronionego krajobrazu

Chronić las to piękne, chronić przyrodę odpowiedzialne

Na gruntach Nadleśnictwa Człuchów występują 3 obszary chronionego krajobrazu:

 • "Okolice jezior Krępsko i Szczytno" o powierzchni na terenie nadleśnictwa 2504,04 ha. Utworzony w celu zachowania unikalnych krajobrazów Pomorza Środkowego w celu zabezpieczenia ich dla turystyki i wypoczynku.
 • "Zespół Jezior Człuchowskich" o powierzchni na terenie nadleśnictwa 163,33 ha. Utworzony w celu zachowania unikalnych krajobrazów Pomorza Środkowego w celu zabezpieczenia ich dla turystyki i wypoczynku.
 • "Dolina Rzeki Debrzynki" o powierzchni na terenie nadleśnictwa 317,06  ha. Utworzony w celu zachowania szczególnych wartości estetycznych krajobrazu, stanowiących o jego unikatowości w regionie Pomorza Środkowego.

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Lasy nadleśnictwa

Lasy nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa Człuchów

Podział na grupy lasu i kategorie ochronności przedstawia się następująco:

1.    Lasy ochronne – razem – 4 875,05 ha, w tym:

 • Lasy glebochronne – 278,47 ha,
 • Lasy glebochronne, wodochronne – 192,63 ha,
 • Lasy wodochronne – 4 272,81 ha,
 • Lasy położone na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych, wodochronne - 1,24 ha,
 • Lasy stanowiące drzewostany nasienne, wodochronne – 51,23 ha,
 • Lasy położone na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych – 331,22 ha,
 • Lasy położone na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych, stanowiące drzewostany nasienne – 21,75 ha,
 • Rezerwaty – 6,21 ha.

2.    Lasy gospodarcze – 15 859,57 ha.