Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

Chronić las to piękne, chronić przyrodę odpowiedzialne

Na gruntach Nadleśnictwa Człuchów stwierdzono obecność wielu gatunków roślin i zwierząt chronionych. Oto tylko niektóre gatunki:

  • roślin chronionych: bagnica torfowa, bagno zwyczajne, centuria pospolita, dziewięćsił bezłodygowy, lobelia jeziorna,
  • zwierząt chronionych: wydra, sowa uszata, bielik, bocian czarny, traszka grzebieniasta, czerwończyk nieparek, jaszczurka zwinka, żmija zygzakowata, derkacz, kokoszka wodna, żaba śmieszka.

Na terenie nadleśnictwa zatwierdzona jest jedna strefa ochrony całorocznej i okresowej miejsca rozrodu i regularnego przebywania Bielika.

 

Nadleśnictwo co roku monitoruje i dokumentuje stan prawnie chronionych obiektów ochrony przyrody, w tym również gatunków chronionych roślin i zwierząt.

W celu zapewnienia niezwłocznego reagowania na informacje o zdarzeniach nadzwyczajnych, jakie mogą mieć miejsce w zakresie działalności prowadzonej przez Nadleśnictwo Człuchów, a w szczególności nieumyślnego zniszczenia miejsc rozrodu i lęgów ptaków, osobą pierwszego kontaktu jest Pan Karol Bieliński, tel. 784-040-931.

Jednocześnie przekazujemy do wiadomości, że aktualny wykaz Ośrodków Rehabilitacji Zwierząt znajduje się na stronie internetowej Generalnej Dyrekcja Ochrony Środowiska:

https://www.gdos.gov.pl/wykaz-osrodkow-rehabilitacji-zwierzat-w-polsce