Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cennik na sadzonki, drewno i choinki dla odbiorców zewnętrznych

Produkcja materiału sadzeniowego w naszym Nadleśnictwie oparta jest całkowicie na własnej bazie nasiennej. Nadleśnictwo produkuje sadzonki na szkółce otwartej w Gospodarstwie Nasieno-Szkółkarskim „Marysin". Sadzonki są produkowane na potrzeby Lasów Państwowych oraz odbiorców prywatnych, w tym realizujących programy zalesieniowe.

Dodatkowych informacji o sprzedaży sadzonek udziela specjalista SL ds. Hodowli lasu Karol Bieliński - tel. 784-040-931 oraz Leśniczy ds. szkółkarskich Tomasz Rudnik - tel 784-040-929

Aktualny cennik sadzonek znajduje się na poniższej stronie:
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_czluchow/komunikaty_i_ogloszenia