Wydawca treści Wydawca treści

Stanowiska archeologiczne

Na terenie Nadleśnictwa Człuchów znajduje się wiele ciekawostek archeologicznych. Część z nich wpisana jest do rejestru zabytków. Szczególnie wyróżnić można następujące obiekty: grodzisko wyżynne w Krępsku, cmentarzysko kurhanowe w Chrząstowie, zespół cmentarzysk ludności kultury pomorskiej w Biernatce, oraz  grodzisko nizinne, wczesnośredniowieczne w Sieroczynie.